Polityka cookies

W celu poprawienia użyteczności strony internetowej w sklepie internetowym jest stosowany system Google Analytics. System ten służy do analizy ruchu na stronie, wykorzystując do celu pliki cookies. Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. Pliki cookies to pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na komputerze klienta, zawierające informacje związane z korzystaniem przez klienta z Witryny i Sklepu Internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez sklep internetowy w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia klientom interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez klienta zakupów. Pliki cookies wykorzystywane przez sklep internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez klienta z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co ułatwia korzystanie z Witryny. W każdym wypadku możliwa jest blokada instalowania plików cookies lub usunięcie stałych plików cookies, przy wykorzystaniu opcji przeglądarki internetowej. Obok plików cookies sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszli klienci na Witrynę. Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności reklam. Dane te są archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie są łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.