Regulamin Sklepu

Regulamin sklepu

Objaśnienie skrótów użytych w regulaminie:

Sklep – sklep internetowy działający pod adresem naturallife.com.pl, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem internetu,

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączenie dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce,

Czas realizacji zamówienia – czas w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do doręczenia wybraną przez Klienta formą dostawy,

Klient – osoba fizyczna lub prawna, prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, dokonującą zakupów w Sklepie.

1. Informacje o firmie.
Sklep internetowy działający pod adresem naturallife.com.pl (dalej: Sklep) jest własnością Natural Life Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, NIP: 527-27-04-427, REGON: 146967507, KRS: 0000485303 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Tel.: +48/ 791 959 515
Mail: nl@naturallife.com.pl

2. Wymagania techniczne.
Do poprawnego działania Sklepu wymagana jest obsługa „ciasteczek” (cookies) przez przeglądarkę internetową Kupującego.
Warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w Sklepie jest podanie przez Klienta danych kontaktowych i adresu dostawy lub jednorazowa rejestracja konta.

3. Przyjęcie zamówienia.
Składanie zamówień możliwe jest przez 24 godziny na dobę.
Właściciel zastrzega sobie możliwość chwilowego zawieszenia usług Sklepu dla celów konserwacyjnych, aktualizacji danych, bądź też innych powodów wynikłych z zaistniałej sytuacji uniemożliwiających prawidłowe działanie Sklepu.
W przypadku planowanej konserwacji systemu Sklep poinformuje wcześniej o tym Klienta na stronie głównej Sklepu.
Niezwłocznie po złożeniu zamówienia kupujący otrzyma mailem automatyczną odpowiedź potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
Historia zamówień dostępna jest po zalogowaniu dla zarejestrowanych klientów i znajduje się w zakładce – Moje konto/Zamówienia.
Jeżeli sklep nie może wykonać zamówienia Klienta z powodu niedostępności towaru niezwłocznie powiadomi o tym Klienta oraz zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną. Nastąpi to jednak najpóźniej w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy.
Wszystkie zakupione i dostarczone towary są szczelnie i bezpiecznie zapakowane oraz posiadają aktualną datę przydatności do spożycia.

4. Czas realizacji zamówienia.
Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od czasu przygotowania zamówienia do wysyłki oraz czasu dostawy.
Czas realizacji zamówienia od momentu przyjęcia zamówienia wynosi od 12 godzin do 3 dni roboczych. Czas realizacji zależny jest od dostępności towaru.
O ewentualnym braku zamówionego produktu mogącym wpłynąć na wydłużenie czasu realizacji Klient informowany zostanie mailowo lub telefonicznie.
Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest w chwili skompletowania zamówienia określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.
Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej lub transportu własnego na terenie Warszawy na adres wskazany przez Klienta w zależności od wyboru Klienta dokonanego przy składaniu zamówienia.

Czas dostawy deklarowany przez przewoźnika:
• zamówienia wysyłkowe realizowane przez firmę kurierską DHL – przewidywany czas dostawy – 1-2 dni robocze,

• realizacja zamówień na terenie Warszawy i jej okolic odbywa się zgodnie z ustalonym z Klientem podczas składania zamówienia, dostępnym terminem i przedziałem godzinowym.

5. Prawo odstąpienia od umowy.
• Klient ma prawo bez podania przyczyny odstąpić od umowy w ciągu 10 dni od daty odbioru przesyłki zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 nr 22 poz. 271 z późn. zm.),

• odstąpienie od umowy dla swojej ważności wymaga złożenia przez Klienta oświadczenia na piśmie, wysłanego w terminie wskazanym w ust.1 powyżej, na następujący adres: Natural Life sp. z o.o., ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa lub drogą mailową na adres sklep@naturallife.com.pl z dopiskiem odstąpienie od umowy,

• w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmiennym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni,

• zakupiony towar należy zwrócić na adres : Natural Life sp. z o.o., ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa,

• koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez Sklep świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta,

• prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa nie ma zastosowania do zakupów dokonanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w ramach i na potrzeby tej działalności. W stosunku do tych podmiotów strony stosują obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego,

• prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

6. Zmiana lub anulowanie zamówienia.
Zmiana lub anulowanie zamówienia możliwa jest do chwili zrealizowania zamówienia o czym Klient jest informowany drogą mailową.
Jest to informacja zawierająca szczegółowe dane o wysyłce towaru do Klienta. Wprowadzenie zmian w zamówieniu możliwe jest poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 791 959 515 lub mailem sklep@naturallife.com.pl z dopiskiem: zmiana/anulowanie zamówienia o numerze … (proszę o podanie numeru zamówienia).
W przypadku niedostępności towaru, klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym drogą telefoniczną lub mailową.

7. Polityka cenowa.
Wszystkie ceny w Sklepie podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny znajdujące się przy oferowanych towarach w chwili składania zamówienia są wiążące i ostateczne poza produktami sprzedawanymi na wagę, których cena ostateczna zależna jest od rzeczywistej wagi produktu. Ceny produktów nie zawierają kosztów przesyłki.
Stosowane w sklepie rabaty i promocje nie podlegają sumowaniu.

8. Procedura składania i realizacji zamówienia.
Zamówienie można złożyć:
• poprzez stronę naturallife.com.pl
• telefonicznie dzwoniąc pod numer 791 959 515
• bezpośrednio u pracowników Natural Life (np. przy odbiorze dostarczonego zamówienia).
Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia.

Zakupiony towary są dostarczane pod adres wskazany w zamówieniu.
Możliwe sposoby dostawy zamówionych produktów:
• kurier Natural Life na terenie Warszawy i okolic,
• firma kurierska DHL,
• inny preferowany przez Zamawiającego po wcześniejszym uzgodnieniu z Natural Life.

9. Możliwe formy płatności.
• gotówka przy dostawie kurierem Natural Life,
• za pobraniem przy dostawie kurierem DHL,
• przelewem przy dostawie kurierem DHL,
• kartą kredytową lub przelewem poprzez serwis PayU.

Numer konta bankowego Natural Life:
Citi Handlowy 70 1030 0019 0109 8503 0005 5370

W przypadku, gdy na formularzu zamówienia dane Klienta będą niekompletne lub nieprawidłowe zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji.
Przesyłka jest wysyłana w ciągu 24-48 godzin (w przypadku pełnego dostępu produktów) od złożenia zamówienia (w dni robocze) z wyjątkiem zamówień na produkty świeże, które realizowane są najczęściej w dniu dostawy zamówionych produktów (szczegóły w opisach poszczególnych kategorii lub opisach produktów).
Wydłużenie czasu oczekiwania na zamówienie jest konsultowane z klientem.

10. Reklamacje i zwroty.
W każdym przypadku, jeśli przesłany towar nie odpowiada oczekiwaniom Zamawiającego lub Zamawiający stwierdzi jego wady Natural Life zwróci zapłaconą za niego kwotę lub wymieni produkt (według życzenia klienta). W każdym przypadku reklamacji prosimy o kontakt z Natural Life pod numerem telefonu 791 959 515.
Natural Life zwraca koszty przesyłki tylko w przypadku zwrotów, które są wynikiem błędów Natural Life.
Przy rezygnacji z zamówienia lub jego części (bądź brakach asortymentowych) wartość zwracanego zamówienia przekazywana jest:
• w przypadku przesyłek kurierem DHL, przelewem bankowym na podany rachunek,
• w przypadku Warszawy i okolic, gotówką przy odbiorze części zamówienia lub przelewem na podany rachunek w przypadku rezygnacji z całości zamówienia.
W obu przypadkach jest możliwość indywidualnego ustalenia formy zwrotu kwoty za zakupione produkty.

11. Postanowienia końcowe.
Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie i sporządzić jego wydruk.
Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie danych zamówienia oraz potwierdzenia Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towaru następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres mailowy oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku paragonu fiskalnego lub faktury VAT.
Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 15 grudnia 2013 roku i dotyczy wszystkich zamówień złożonych po tym dniu.